Home -> Public companies and autonomous entities -> Palma Convention Centre

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Public companies and autonomous entities

Department Purpose Status
 Contractació  Exp. 2010-043-P THE DISPOSAL OF THE MUNICIPALLY-OWNED BUILDING LOCATED AT Nº 207 OF THE CARRER ARAGÓ OF PALMA (THE FLEX BUILDING)  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-029-A THE COMPREHENSIVE ATTENTION SERVICE FOR VICTIMS OF GENDER VIOLENCE  Final award 
 Contractació  Exp. 2009-037-A THE SERVICE FOR THE COMPLEMENTARY DISTRIBUTION OF CORRESPONDENCE AND/OR NOTIFICATION PROCESSED BY THE COUNCIL  Final award 
 Contractació  TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE UNDERTAKING OF THE WORK PLANNED IN WORK COMPONENTS 2 AND 3 OF THE SUGAR PROJECT  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-006.3-O PROJECT MANAGEMENT FOR THE SON FERRIOL SPORTS CENTRE, 2ND PHASE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-021-C CONCESSION FOR THE MANAGEMENT AND COMMERCIAL USE OF SIX STANDS FOR THE SALE OF NEWSPAPERS, MAGAZINES AND OTHER SIMILAR PUBLICATIONS ON THE PUBLIC THOROUGHFARE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-015-A THE SERVICE FOR ACTIVITIES IN THE JOSEP M. LLOMPART CHILDREN'S LIBRARY.  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-014-S THE SUPPLY OF MAINS WATER USING FRESH WATER DISPENSERS TO BE LOCATED IN THE OFFICES OF PALMA CITY COUNCIL  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-001.2-O PROJECT MANAGEMENT FOR THE GREEN BELT PROJECT AT SES VIES PARK  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-009.3-O PROJECT MANAGEMENT FOR THE URBAN IMPROVEMENT AND CREATION OF THE 'EIX CÍVIC' OF SANTA CATALINA, CARRER FÀBRICA PHASE I, FROM THE AVINGUDA ARGENTINA TO THE CARRER COMTE DE BARCELONA  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-006-O THE SON FERRIOL SPORTS CENTRE PROJECT: 2ND PHASE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-009-A THE MAINTENANCE & CONSERVATION SERVICE OF THE GREEN AREA OF THE PARC KRÉKOVIC (IN THE POLIGON DE LLEVANT INDUSTRIAL ESTATE) THROUGH EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROGRAMMES FOR GROUPS AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION DERIVED FROM PROBLEMS OF INTELLECTUAL DISABILITY  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-017-A TECHNICAL ASSISTANCE FOR VERIFICATION, IN LINE WITH ARTICLE 13 OF EU-REG. 1828/2006 AND THE ASSESSMENT ON THE FUNCTIONS DELEGATED BY THE MANAGEMENT AUTHORITY OF THE MINISTRY OF ECONOMY AND THE TREASURY AT PALMA CITY COUNCIL DURING THE PERIOD 2007-13  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-002.3-A PROJECT MANAGEMENT AND COORDINATION OF SAFETY AND HEALTH FOR THE GREEN BELT PROJECT OF THE PALMA SEAFRONT  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-006-A THE TOW TRUCK SERVICE. IMMOBILISATION, TRANSPORT, REMOVAL AND DEPOSITING OF VEHICLES AT THE REQUEST OF THE LOCAL POLICE. MANAGEMENT OF CAR LOTS.  Final award 
 Contractació  PROJECT MANAGEMENT AND COORDINATION OF SAFETY AND HEALTH FOR THE URBAN RATIONALISATION PROJECT IN THE AREA OF LA VILETA, PHASE I, BETWEEN THE CARRER MATAMUSINOS AND THE CAMÍ DELS REIS  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-031-O THE AIR-CONDITIONING OF THE SES VOLTES EXHIBITION CENTRE  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-008-A THE MAINTENANCE AND CONSERVATION SERVICE OF THE PUBLIC GREEN AREAS OF SON PARERA THROUGH EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROGRAMMES OF GROUPS AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION.  Final award 
 Contractació  Exp. 2010-007-A THE MAINTENANCE AND CONSERVATION SERVICE OF THE PUBLIC GREEN AREAS OF SON PARERA THROUGH EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROGRAMMES OF GROUPS AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION.  Final award 
 Contractació  Exp. F-2010-040-S THE MODERNISATION OF THE MAINFRAME SYSTEM AND THE INTERCONNECTION WITH ELECTRONIC ADMINISTRATION SERVERS.  Final award 

Page 6 of17,  326 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Square de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010