Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2023 Subministrament d'11 surades de 50 m, per a configurar una piscina de 50 m per a competició, homologades per la FINA (CM 23/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2023 Substitució dels prefiltres del sistema de circulació d'aigua de les piscines climatitzades del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 17/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2023 Reparació d'una de les calderes de les piscines del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 19/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2023 Direcció d'Execució de les Obres de reforma i ampliació de camp de futbol 11 per a les pistes poliesportives exteriors de Verge de Lluc (CM 27/2023).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Contractació menor servei d'una ambulància suport vital bàsic Orgull 2023  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de la realització d'un audiovisual pel cicle "Converses a Bellver" al castell de Bellver  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2023 Servei de Coordinació de la Seguretat i Salut de les Obres de reforma i ampliació de camp de futbol 11 per a les pistes poliesportives exteriors de Verge de Lluc (CM 25/2023).  Licitacions en curs 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost per al transport de recollida i devolució de l'exposició col·lectiva ONES  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2023 Subministrament i instal·lació bomba nova del grup de reg de la sala de màquines del camp de futbol municipal de Son Flor (CM 21/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2023 Subministrament i instal·lació de 18 punts de llum a la pista de petanca Jaume Mesquida (CM 24/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2023 Instal·lació de línies de vida a la coberta del poliesportiu municipal Borja Moll (CM 26/2023).  Licitacions en curs 
 Cultura  Exp. 6.22 Convocatòria presentació ofertes adquisició paper partitures i particel.les per la Banda Municipal de Música 2023  Anunci 
 Cultura  Exp. 6.23 Convocatòria presentació ofertes adquisició pales i tudels per a oboes i corn angles per la Banda Municipal de Música 2023  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2023 00005 Subministrament d'urnes i reliquiari de l'Empresa Funerària Municipal (POSA 2023 00005)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Contracte compravenda d'un bé immoble al barri de Sant Jordi per destinar-ho a la creació d'un centre de dia de persones majors depenents  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. C1-2023 Acord inici del contracte de subministrament filtres de partícules i filtres de gas per a les màscares semifacials moldex 7000  Anunci 
 Joventut  CONTRACTACIÓ MENOR PER AL LLOGUER D'ONZE CABINES SANITÀRIES  Anunci 
 Joventut  CONTRACTACIÓ MENOR PER AL SERVEI D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2023 00006 Servei extern de formació per a la impartició de les accions formatives dirigides a obtener el certificat professional SSCI0312: Atenció al client i organització d'actes de protocol (RD 990/2013, de 13 de desembre de 2013) (POSA 2023 00006)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de pressuposts de disseny gràfic de les exposicions de Bracho, Ones i Holy  Anunci 

Pàgina 1 de 105,  2099 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010