Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació servei auditoria externa d'expedients de Contractació.

L'objecte d'aquest contracte és la realització d'una auditoria de contractes adjudicats.

Lloc presentació d'ofertes: A la Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma, Plaça Santa Eulàlia 9- 4t., de 09'00 a 14'00 hores

Termini de presentació d'ofertes: Des del 29 de març fins al 12 d'abril de 2017 .

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/06/2017

Adjudicatari:

Per decret de Batlia núm. 9780 de dia 23.05.17, aplicant l'art 155.4 del RDL 3/2011 text refós de LCSP, es va desistir a la realització de l'estudi-auditoria de contractes adjudicats  


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010