Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020

S'informa que a l'apartat A.3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE dels plecs administratius, hi ha una errada material pel que fa a la suma total del LOT 2 i allà on diu 485.000,00 € ha de dir 185.000,00 €. Al BOIB núm. 118 de dia 26.09.2017 s'ha publicat l'informació correcte.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-032-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/11/2017

Adjudicatari:

Lot 1: la Junta de Govern de dia 18.10.2017 acordà declarar desert el lot 1

Lot 2: la Junta de Govern de dia 2.11.2017 acordà suspendre la licitació del lot 2

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010