Home -> Links of interest -> Search on the websites of public companies and autonomous agencies

Specific contract data by status

  • Anuncio
  • Final award

Contracte menor d'assistència tècnica per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques

Contracte menor d'assistència tècnica per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques, telecomunicacions, climatització, ventilació i projecte d'infraestructures comunes i projecte d'activitat en planta baixa de l'equipament situat en Ses Cases de Son Ametler

Data d'inici presentació d'ofertes: 11/06/2018

Data fi presentació d'ofertes: 15/06/2018

Lloc presentació d'Ofertes:

Al Patronat Municipal de l'Habitatge i Riba, Avinguda Gabriel Alomar 18, SEGONA PLANTA i anirà dirigida a la Gerència Municipal d'Urbanisme de l'Excm. Ajuntament de Palma, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.

Contract data:

Award procedure:
Contractes menors

Contract type:
Servicios

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
11/09/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Square de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010