Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS) I CONTROL ECONÒMIC DE L'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA.


D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2021-038-O (LOT 2)

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/08/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010