Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTA··LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS


D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2021-085-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/12/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010