Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de servei d'estudi tècnic, manteniment i calibracio d'equips del Laboratori Municipal

LOCALITZACIÓ: Palma 

UNITAT: Laboratori Municipal -Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum 

RESPONSABLE: El director del Laboratori Municipal 

INFORMACIÓ: al telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1010 

DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 7 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci ala plana web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors)

 PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 13.000,00 euros IVA inclòs. 

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS, 

PRESENTACIÓ D'OFERTES I RESTA DECONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
31/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/10/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010