Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs

Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039-2)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'EFM es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Datos de la contratación:

Número de expediente:
POSA 2022 00039-2

Procedimiento de adjudicación:
Abierto no sujeto a regulación armonizada

Tipo de contrato:
Servicios

Datos específicos Licitacions en curs

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
22/12/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010