Home -> Public companies and autonomous entities -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Palma City Council search

Specific contract data by status

  • Current tenders
  • Pending award
  • Final award

THE SALE OF SCRAP IRON, NON-METAL SCRAP AND WASTE OF VARIOUS KINDS BY PALMA CITY COUNCIL

Contract data:

File no.:
2012-014-P

Award procedure:
Abierto no sujeto a regulación harmonizada

Contract type:
Privats

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
09/07/2012

Award JG date:
04/07/2012

Information

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSARIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1er - Feu clic aquí
2on - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció guardar (NO abrir).


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Square de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010