Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS AMB PROJECTE SOCIOCOMUNITARI DELS CASALS DE BARRI. LOT 1 - RAFAL, COLL D'EN RABASSA, SON FERRIOL. LOT 2 - SANT AGUSTÍ, SON ROCA, SON CÀNAVES, SON REAL

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-007-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/08/2012

Adjudicatari:

TRES SERVEIS CULTURALS SL

NIF: B-07857451

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
29/08/2012

Preu de l'adjudicació:

LOT 1: - 152.583,78 € sense IVA
- 184.626,37 € amb 21% d'IVA

LOT 2:
-
159.742,03 € sense IVA
- 193.287,86 € amb 21% d'IVA


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010