Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL CONSERVATORI MUNICIPAL ELEMENTAL DE MÚSICA DE PALMA I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-019-G

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Gestió de serveis públics

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/10/2012

Adjudicatari:

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL

NIF: B-07526007

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
03/10/2012

Preu de l'adjudicació:
587.335,08 € IVA exempt


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010