Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINAT A LLIBRERIA D'ART AL CASAL SOLLERIC

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-024-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/11/2012

Adjudicatari:

Sra. Mª de la CONCEPCIÓN MORLÀ ARIAS

DNI:  21379430-X

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
21/11/2012

Preu de l'adjudicació:

Cànon anual de 4.800,00 € més 1% de cànon variable mensual sobre les vendes sense IVA de cada mes.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010