Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ALIENACIÓ DEL SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER ARAGÓ, 207

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-031-P

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Privats

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/10/2012

Adjudicatari:

RESTAURANTS McDONALD'S SA

NIF: A-28586097

Formalització del contracte:

El perfeccionament del contracte es farà amb la formalització de l'escriptura de compravenda

Data d'adjudicació JG:
17/10/2012

Preu de l'adjudicació:
2.010.000,00 € imposts exclosos


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010